Get Adobe Flash player

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/mltacth/domains/mlt.ac.th/public_html/templates/852/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/mltacth/domains/mlt.ac.th/public_html/templates/852/html/modules.php on line 36

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 

 

  1. วารสาร
  2. ประกาศ
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. คำสั่ง
  6. ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องอบพ่นสีพร้อมระบบ CAN Bus และ LIN Bus กระจกมองข้างรถยนต์สมัยใหม่ (ต่อ)
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องอบพ่นสีพร้อมระบบ CAN Bus และ LIN Bus กระจกมองข้างรถยนต์สมัยใหม่
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดทดลองควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
สรุปโครงการ 5 บท
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2559
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2561
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2561-2565
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
แบบฟอร์มโครงการ 2563
ข้อมูลลงโครงการ2563
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบสรุปโครงการแบบย่อ
แบบฟอร์มโครงการ2564
next
prev

 

 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการ บรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กกลเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 11.jpg