หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
ประวัติวิทยาลัย

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ประวัติวิทยาลัย

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 9 ถนน มิตรภาพ – น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตำบลมิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180 โทรศัพท์ 0-3634-4673 โทรสาร 0-3634-4088

จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2 ประกาศ ตั้งเมื่อวันที่18 มิถุนายน 2540 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลังและอาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 64 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 9 ถนน มิตรภาพ – น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีรหัสไปรษณีย์ 18180

คลิกที่นี่เพื่อใช้ระบบ GPS นำทางมายังวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก