หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th

ระบบให้บริการออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ระบบศธ.02 ออนไลน์
ระบบบริหารงานส่วนกลางอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ห้องสมุดออนไลน์
ห้องสมุดออนไลน์เข้าศึกษาได้ทุกเวลา
ระบบงานสารบรรณ
ระบบงานสารบรรณ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

📢📢แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ทุกคน !! #อ่านรายละเอียดก่อนน๊าา ☺️ การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี #ไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 2 อัตราอัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพ 11,050 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 วันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ระดับปวส. #วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 08.30-14.00 น. : รายงานตัว และมอบตัว ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร ✔️ #การแต่งกาย : ใส่ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ที่กำลังศึกษาอยู่

PM 2.5 ก็อันตรายต่อร่างกายมากๆ ด้วยค่ะ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นห่วงสุขภาพของทุกคนเป็นอย่างมาก เราจึงขอแนะนำ 5 วิธีรับมือ..เจ้าฝุ่นร้าย PM2.5

 • 1. การจัดระบบสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
 • 2. การเก็บรักษานมในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามชนิดของนม
 • 3. การรักษาและบริโภคอาหารบริจาค
 • 4. อาหารในกรณีนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายหรือทัศนศึกษา
 • 5. พืชพิษที่ห้ามรับประทาน
 • 6. การประสานส่งต่อ และการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อพบเด็กป่วยหรือเกิดเหตุระบาดในโรงเรียน

 • เผยผลสำรวจคนไทย 68.9% กังวลต่อปัญหาสุขภาพ แพทย์ย้ำใส่หน้ากาก 2 ชั้น ป้องกันฝุ่นได้ ไม่แนะนำกลุ่มเสี่ยงอยู่กลางแจ้งในช่วงที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีปริมาณมากเป็นสีเข้ม และไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยวิ่งออกกำลังกาย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนสามารถใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมอก. และติดตั้ง Application เพื่อเช็คสภาพฝุ่นในอากาศ เช่น Air 4 Thai
  คณะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

  นาย ประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  นาย อธิป สิทธิ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

  Mission พันธกิจ
  • จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
  • พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
  • จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน