Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

  1. ประกาศ
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. คำสั่งวิทยาลัย
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน มกราคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน มกราคม 2562
โครงการลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดโครงการลงนามความร่วมมือและเขียนแผนฝึกร่วมกับสถานประกอบการ(ดูภาพเพิ่มเติมคลิก)
มอบตัวรอบโควตา ปีการศึกษา 2562(เพิ่มคลิก)
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ตึกอำนวยการ
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์
ระดับภาค ภาคกลางปีการศึกษา 2561
เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

 1.jpg